Choď na obsah Choď na menu
 


STAROSTA

31. 7. 2009

Rokovanie miestneho zastupiteľstva 7.7.2009.

Zo zostrihu TVrača.

 

V interpeláciách sa poslanci zaoberali problematikou zahusťovania Krasňan novými zástavbami a možnosťou zastupiteľstva regulovať výstavbu v Rači cez územný plán zóny.

 

Poslanec za Raču Jozef Mórik na rokovaní miestneho zastupiteľstva k zahusťovanie Krasňan povedal :

„To územie stratí absolútne charakter ktorý má, ja sa prikláňam k tomu, aby sme naozaj vynaložili všetko úsilie, aby sme toto územie zachránili pred takouto výstavbou, a potom by som apeloval na všetkých poslancov, aby sme sa k tomu postavili naozaj, ako zástupcovia občanov, ktorým určite vadí každá jedna – nazvime to v úvodzovkách zahusťovačka, ktorá sa deje v Rači.“

 

Reakcia starostu :

 

„Plán zóny neni diktát mestskej časti, ktorý si povie, že tuná budeme mať lúku, lebo my sme si urobili územný plán zóny – územný plán je bližšie rozpracovanie tejto zóny, ktorej je - to iba na poučenie a stavebná uzávera, o tom sme sa bavili. Samozrejme dá sa uvažovať o stavebnej uzávere ak by mal vzniknúť nijaký problém, ktorý neni sme schopný vyriešiť dostupnými spôsobmi, ale ktorá tak isto prináša množstvo negatív a vyžaduje si posúdenie odborníkov, to neni náš diktát a my nemôžeme diktovať majiteľom pozemkov – domov v tom. Predstavte si, že vy by ste si kúpil pozemok na rodinný dom na ktorý by ste šetril dvadsať rokov, vybavili ste si úver a poslanci by vám povedali, že ne ne ne zlatý mój, my tuná urobíme územný plán zóny a tam stavať ty nebudeš, to takéto riešenie asi ani právne ani spoločensky neexistuje.“

 

Reakcia poslanca za Krasňany Jozefa Bratinu na starostu:

 

Tu máme Hagarovu 17-19 keďže nemáme územný plán zóny nemáme zadefinované v podstate čo by sme asi zadefinované mali mať. Pre nás, ako poslancov sa zužuje priestor na poslaneckých dňoch a týmto pozívam všetkých kompetentných a zainteresovaných nech prídu na niektorý poslanecký deň v rámci Krasňan a vypočujú si stanoviská občanov, ktoré sú dosť myslím si dramatické a hektické tie vystúpenia. Oni totižto nechcú počuť pán starosta to čo vy hovoríte - ja s vami plne súhlasím, keď niekto má a je vlastníkom nijakého pozemku má ho na liste vlastníctva a dodrží všetko v zmysle legislatívy to znamená –vzdialenosť – svetlotechniku – doprava – napojenie na dopravu či už komunikačnú, alebo pasívnu dopravu atď. ja osobne si myslím asi nie je potom prekážka, aby sa tam niečo a tu nadviažem na pána Pilinského v zmysle Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky, by nepostavilo to čo napríklad teraz by sa tam stavať malo.

Pre nás ten územný plán zóny je naozaj veľmi dôležitý a mali by sme predsa len nijaký odrazový mostík k tomu, aby sme tomu občanovi mohli konkrétne niečo povedať teraz mu konkrétne nemôžem povedať nič len..... (strih TVrača)  

 

  • Ostatní poslanci, ktorí sa vyjadrovali k tejto téme neboli v zostrihu TVrača.     

Zo zostrihu TVrača je jasné, že sa starosta vyjadril k problematike zahusťovania nejasne a vyhýbavo.

Príklad, ktorý použil vo svojej odpovedi, neriešil problematiku pozemkov medzi bytovkami.

Na základe jeho vyjadrenia je možné predpokladať, že nemá záujem riešiť problém zo zahusťovaním Krasňan.

Vzhľadom k tomu, že je pre nás táto otázka veľmi citlivá a starostov postoj je nejasný, budeme uvažovať o podaní návrhu formou petície, alebo referenda na odvolanie súčasného starostu.

 

 

Čo bolo na TVrača

ukážku si môžeš pozrieť tu :

Klikni sem >     www.tvraca.sk/

  ZO 7.7.2009 otázka Krasňan je na konci tejto ukážky cca 27 minúta.